Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết
  
Cập nhật:03/11/2020 8:13:49 SA

Ngày 03/11/2020, Tòa án nhân dân huyện Nam Đông ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết số 01/2020/QĐ-TA ngày 03 tháng 11 năm 2020. Nội dung như sau:

1.Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 20/10/1964.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Tây Lộc, xã Hương Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên. Nay là thôn Thuận Lộc, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Sơn vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 7 năm 1988.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Sơn liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Sơn thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Nam Đông theo địa chỉ nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân, bà Phan Thị Thời.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là ngày 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Sơn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thong bao tim kiem nguoi (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối