Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại phường Phường Đúc, thành phố Huế
  
Cập nhật:29/09/2020 8:07:16 SA

Ngày 21/9/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã có Thông báo số 213/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại  phường Phường Đúc, thành phố Huế. Cụ thể như sau:

1. Tổng diện ch đất d kiến thu hồi khoảng: 3.033,5m2, trong đó: 

- Đất bằng chưa sử dụng (BCS)

568,7m2

- Đất ở đô thị (ODT)

248,3m2

- Đất giao thông (DGT)

2.216,5m2

 

(Đính kèm danh sách các thửa đất bị thu hồi)

- Tha đt thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc tờ Bản đồ địa chính khu đất (tỷ lệ 1/500) do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường lập 25/6/2020

- Địa chỉ: Phạm vi thu hồi đất thuộc phường Phường Đúc, thành phố Huế.

2. do thu hi đt: Để thực hiện dự án xây dựng Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại phường Phường Đúc, thành phố Huế.

3. Thi gian điu tra, kho t, đo đc, kim đếm: Bt đầu từ ngày UBND Thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất.

4. Dự kiến phương án bố trí tái đnh cư: Dự kiến có 01 hộ chính và 04 hộ phụ. Vị trí đất bố trí tái định cư dự kiến 05 lô tại khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

5. Tổ chức thực hiện: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có tên tại danh sách đính kèm) có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 213/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Thông báo số 213/TB_UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối