Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 29/10/2020
  
Cập nhật:30/10/2020 7:59:48 SA

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 29/10/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Cac don vi ca nhan nop ung ho cuu tro (Kích vào để xem chi tiết)
2 ds dang ky ung ho qua cuu tro t10 (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối