Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 27/10/2020
  
Cập nhật:27/10/2020 4:49:07 CH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 27/10/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 27.10 Cac don vi ca nhan da nop ung ho cuu tro lu lut (Kích vào để xem chi tiết)
2 DS dang ky ung ho qua cuu tro T10 (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối