Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 14h00 ngày 22/12/2020
  
Cập nhật:23/12/2020 11:05:41 SA

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 14h00 ngày 22/12/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DS cac don vi ca nhan da nop ung ho cuu tro (Kích vào để xem chi tiết)
2 tinh hinh phan bo cuu tro tu dau nam den nay (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối