Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
  
Cập nhật:15/12/2020 2:48:18 CH

Ngày 15/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 469/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

21/01/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 02

25/02/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 3

18/3/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 4

15/4/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5

20/5/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 6

17/6/2020

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối