THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO LỤT

  

Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do lũ lụt xin vui chuyển về "Quỹ Cứu trợ Ủy ban Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế"; Số tài khoản: 3751.0.1048402; Mã ĐVQHNS: 1048402. Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc trực tiếp tại địa chỉ 47 Hai Bà Trưng, thành phố Huế.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Chất, Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, ĐT: 02343848 200, DĐ 0917967323

- Bà Dương Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0234.3834.399; DĐ: 0852920246.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]