Khắc phục hậu quả, kiểm tra, đánh giá sự cố sạt lở tại Rào Trăng 3
  
Ngày 03/11, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9845/UBND-CT về việc khắc phục hậu quả, kiểm tra, đánh giá sự cố sạt lở tại Rào Trăng 3.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Báo cáo ngày 27/10/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 về việc báo cáo nhanh sạt lở tại công trình Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình; Phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm kiếm người bị mất tích; Đồng thời thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Yêu cầu các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố.

Giao Sở Công Thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]