DANH SÁCH ĐƠN VỊ CỨU HỘ XE TAI NẠN
  

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ CỨU HỘ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA BÀN

1

Giáo Thủy

Anh Giáo

0914007335

Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy

2

Gia Tuệ

Anh Hiền

0905265693

Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy

3

Anh Hưởng

Anh Hưởng

0914020650

Ngự Bình, thành phố Huế

4

Công ty Chấn Hưng

Anh Tuấn

0905402200

Thành phố Huế

5

Vinh Quang

Anh Vinh

0948745665

Cầu An Lỗ, Phong Điền

6

Anh Thanh

Anh Thanh

0817502356

Lý Nam Đế, thành phố Huế

7

Công ty Bằng Vân

Anh Bình

0905620559

Phú Bài, Hương Thủy

8

Chevrolet Quảng Trị

Chị Lĩnh

0915170234

Đông Hà, Quảng Trị

9

Anh Dũng

Anh Dũng

0917609189

Đông Hà, Quảng Trị

10

Anh Phương

Anh Phương

0913485811

Đông Hà, Quảng Trị

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]