Triển khai ứng phó với cơn bão số 9 tại các công trình thủy điện
  

Để chủ động triển khai ứng phó với cơn bão số 9 và bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản tại các công trình thủy điện, ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9649/UBND-CT, theo đó yêu cầu:

Giám đốc các nhà máy thủy điện, chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai ứng phó với bão số 9, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Công văn số 2247/SCT-NL ngày 26/10/2020 của Sở Công Thương; yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước 16 giờ ngày 27/10/2020.

Công văn nêu rõ, yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 ngưng tất cả các hoạt động thi công, đưa công nhân ra khỏi công trình (trừ lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ) cho đến khi có kết quả kiểm tra đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua.

Yêu cầu Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 không tích nước phục vụ phát điện, nâng các cửa van, giữ nước tràn tự do để đảm bảo an toàn đập thủy điện Rào Trăng 4 cũng như không ảnh hưởng đến việc vận hành hồ Hương Điền; thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng sự điều hành của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]