Triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9: Việc sơ tán dân hoàn thành trước 15h ngày 27/10/2020
  
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, nhà nước, ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9655/UBND-NN về việc triển khai các công tác ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị:

1. Tiếp tục thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai ứng phó với bão số 9.

2. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21h00 ngày 27/10/2020 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

3. Kiểm tra, rà soát việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền, bến neo đậu, các lồng bè nuôi trồng thủy sản; tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h00 ngày 27/10/2020.

4. Khẩn trương tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng. Việc sơ tán dân hoàn thành trước 15h ngày 27/10/2020.

5. Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các địa phương cấp huyện thông báo cho các đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn bố trí công việc cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đảm bảo an toàn theo các yêu cầu nêu trên.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]