Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trường học trong mùa mưa bão
  

Để chủ động ứng phó với bão số 9, mưa lớn diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 27/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9648/UBND-GD yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trường học trong mưa bão.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng cho các trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường, giằng chống hệ thống mái, chặt tỉa cành cây; di chuyển thiết bị, sách vở, đồ dùng dạy học đến nơi an toàn, bố trí lực lượng trực tại các trường học để phòng bão, mưa lớn; hoàn thành trong ngày 27/10/2020.

Đồng thời, hiệu trưởng các trường học chủ động kế hoạch ứng phó khi mưa bão xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập bạn bè ra ngoài trong thời điểm mưa bão, không đến các khu vực sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]