THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 22/12 - 27/12/2018)
  

Liên thông trong giải quyết TTHC về đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 74/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019.

Theo đó, Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và được tích hợp vào Hệ thống đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và huyện; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài chính -

 

Thêm 08 trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định 3020/QĐ-UBND công nhận 08 trường trung học có tên dưới đây đạt chuẩn quốc gia gồm: Trường THCS Phong Hải, huyện Phong Điền;Trường THCS Phạm Quang Ái, huyện Quảng Điền; Trường THCS Nguyễn Duy, huyện Phong Điền; Trường THCS Đặng Dung, huyện Quảng Điền; Trường THCS Phú Hải, huyện Phú Vang; Trường THCS Phú Thuận, huyện Phú Vang; Trường THCS Vinh Thái, huyện Phú Vang; Trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang.

 

Công nhận thêm 2 làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND công nhận Làng nghề Mai cảnh Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền là làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về công nhận Làng nghề chế biến nước mắm Hải Nhuận, xã Phong Hải, huyện Phong Điền là Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nhân sự mới Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3069/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 3039/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Võ Lê Nhật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 01 tháng 01 năm 2024.

 

Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh vừa có Quyết định 3010/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng  theo quy định của pháp luật; có chức năng tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh.

 

Tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, đảm bảo 100% thủ tục mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính và thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính góp phần xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”...

 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, quy chế nêu rõ việc giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án sử dụng vốn nhà nước đó là: các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước phải thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành. Đảm bảo tuân thủ Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và quy định pháp luật liên quan.

Việc thực hiện phối hợp giữa các đơn vị liên quan phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/ 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao tính chủ động phối hợp đồng thời bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện theo các quy định hiện hành và cập nhật các quy định mới trong quá trình giải quyết công việc.

 

Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa, mới hành thuộc các sở, ngành, địa phương

* Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2996/QĐ-UBND công bố 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, có 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBNDtỉnh;Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

* Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND và 2992 /QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã. Theo đó, có 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, gồm: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Có 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, gồm: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

 

Hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư trước ngày 30/3/2019. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (khu vực 1 và khu vực 2): khởi công xây dựng trước ngày 01/4/2019; đầu tư hoàn thành khu tái định cư trước ngày 01/8/2019 để giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà ở. Hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9 năm 2019, chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020 – 2021.

 

2.000 tỷ đồng triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2019 về  “phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật”

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2019 về “phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật” với nguồn lực thực hiện tổng cộng là 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng.

Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, phát triển đô thị theo hướng bền vững; hỗ trợ tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.

 

Quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”. Mục tiêu của Kế hoạch là số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng khoảng 15% so với năm 2018 và đạt khoảng 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2019. Lao động trong doanh nghiệp đạt gần 120.000 người, tăng gần 10% so với năm 2018. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 1.055 triệu USD, tăng 20% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2018. Khu vực doanh nghiệp đóng góp ngân sách trên 5.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2018. Phát triển 5 - 7 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 2 - 4 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

 

Triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216 /KH-UBND về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày 21/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 04 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ; Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế-kỹ thuật; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế...

 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2019

Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về thực hiện đầu tư công năm 2019, qua đó yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách nhà nước ngay sau khi được HĐND huyện, thị xã, thành phố Huế thông qua, đảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, thu hồi vốn ứng trước và bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2018, các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới. Trong năm 2019, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2020. Chủ đầu tư không được yêu cầu doanh nghiệp tự ứng trước vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch, thực hiện khối lượng ngoài kế hoạch đã được thông báo vốn, chưa cân đối được vốn.

 

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân năm 2019

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân năm 2019, qua đó yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, giám sát việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn chỉ đạo, Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2018; đồng thời khẩn trương, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2019.

 

Tăng cường các biện pháp, giải pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về tăng cường các biện pháp, giải pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp, đơn vị, tổ chức vận động cán bộ, nhân viên, nhân dân tuyệt đối không tham gia sử dụng các chất kích thích nằm trong danh mục cấm, cờ bạc, “tín dụng đen”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  trong công tác phòng, chống tội phạm; liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, tố giác nhằm kiềm chế hướng đến giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình.

Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ. Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt...

       

                                                                 VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối