THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thông cáo báo chí tuần 14 (từ 30/3 - 05/4/2019)
  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TUẦN 14

(Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2019)

 

I. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

          1. Tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018-2019

Hiện nay lúa vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 đang trong thời kỳ trổ bông, nhưng tình hình thời tiết diễn biến hết sức bất lợi, do ảnh hưởng ElNino, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, kéo dài với nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, lượng bốc hơi nhanh.

Tính đến ngày 31/3/2019, diện tích cây lúa đang bị hạn nặng, khô cháy không có khả năng phục hồi khoảng 57 ha. Trong đó huyện Phú Vang : 42 ha (Lương Viện, Viễn Trình - Phú Đa: 40 ha, Vinh Thanh: 2 ha); Phú Lộc: 15 ha (Lộc Điền, Vinh Hưng, Vinh Giang).

Diện tích lúa đang thiếu nước nặng (khô nước, nứt nẻ) khoảng 110 ha. Trong đó huyên A Lưới: 30 ha (Hồng Quảng: 2 ha, A Ngo: 12 ha, Sơn Thủy: 5 ha); huyện Nam Đông 30ha (Hương Hòa: 17 ha; Hương Hữu: 8 ha; Thượng Long: 2 ha; Thượng Quảng: 2ha; Thượng Nhật: 2 ha); huyện Phú Vang 50 ha (Phú Đa). Nếu trong thời gian tới thời tiết không có mưa, lượng nước đến của các suối thiếu hụt thì diện tích trên sẽ bị hạn nặng.

Diện tích lúa có khả năng bị hạn cuối vụ Đông Xuân khoảng 600ha tập trung ở các vùng cuối kênh tưới, các diện tích nằm ở các hồ, đập thủy lợi có dung tích nhỏ ở vùng gò đồi, vùng núi,  vùng cát ven biển (Nam Đông: 50ha; A Lưới: 200ha; Hương Thọ, Bình Thành, Hải Dương - Hương Trà: 100 ha, Quảng Công, Quảng Ngạn - Quảng Điền: 50ha; Phú Đa, Phú Diên, Phú Xuân, Vinh An, Vinh Thanh- Phú Vang: 100 ha; Lộc Tiến, Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hải- Phú Lộc: 100 ha).

Diện tích cây rau màu bị hạn khoảng 69,5 ha, tập trung chủ yếu ở A Lưới (Hồng Bắc, A Ngo, Thị trấn, Sơn Thủy, Hồng Quảng, Phú Vinh).

Diện tích cây lạc bị hạn thiếu nước tưới khoảng 487 ha, tập trung chủ yếu ở Hương Trà (Tây Xuân, Thanh Khê, Văn Xá Đông, Văn Xá Tây, Hương Vân)

Đối với vụ Hè Thu, nếu thời tiết diễn biến như dự báo, thì diện tích có khả năng hạn sẽ xảy ra trên địa bàn tỉnh khoảng 3.000 ha tập trung các vùng không có công trình thủy lợi hoặc không chủ động được nguồn nước như vùng cát ven biển, vùng gò đồi, vùng cuối kênh thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

* Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

 - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành rà soát tình hình đánh giá khả năng tác động của nắng nóng, hạn hán tới đời sống của nhân dân, các ngành sản xuất, xây dựng các kế hoạch ứng phó cụ thể để triển khai thực hiện, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn, cụ thể:

+ Đối với những diện tích đang bị hạn cục bộ hiện nay thì triển khai các giải pháp có thể kết hợp phòng chống các bệnh trên lúa để hạn chế thiệt hại.

+ Xây dựng phương án bảo đảm cấp nước cụ thể cho diện tích sản xuất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản cho vụ Hè thu năm 2019.

+ Có kế hoạch điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu lại giống cây trồng cho phù hợp với tình hình từng địa phương. Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các diện tích không bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Hè thu năm 2019 và các năm tiếp theo.

+ Duy trì nạo vét, khơi thông, vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các sông, hói, kênh mương nội đồng để tích trữ nước. Chủ động lực lượng, thiết bị, bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.

+ Nạo vét sông hói, lòng hồ, các tuyến kênh chính dẫn nước từ các sông vào kênh mương nội đồng, đầu mối trạm bơm tưới và các máy bơm dầu lẻ.

+ Nạo vét các ao hồ, kênh rạch vùng cát để lấy nước ngọt cho vùng ruộng ven phá và vùng biển.

+ Chuẩn bị các máy bơm dầu, bơm điện để bơm chuyền đến các diện tích thiếu nguồn; bơm lượng nước chết tại các hồ chứa.Sửa chữa các kênh mương, thiết bị... để chủ động trong việc lấy nước.

- Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện việc vận hành phát điện hợp lý và điều tiết, cấp nước cho hạ du trong mùa khô 2019 theo quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Dịch tả lợn Châu Phi: tính đến thời điểm hiện tại, ngoài hai ổ dịch phát hiện tại thôn Hiền An và khu du lịch Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên đến nay chưa phát sinh thêm ổ dịch nào trên địa bàn tỉnh. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hiện ổ dịnh (18/3), nếu không phát sinh ổ dịch mới thì UBND tỉnh sẽ công bố hết dịch hết dịch tả lợn Châu Phi.

3. Lĩnh vực giao thông

Để giải quyết nhu cầu đạu, dỗ và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của du khách trên tuyến Sông Hương; ngày 30/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 100/TB-UBND cho chủ trương nghiên cu, kêu gọi đầu tư các bến thuyền trên Sông Hương (gồm Bến Vạn Niên (Tự Đức), Khải Định, Minh Mạng, Tây Thượng (24Nguyễn Sinh Cung), Hòn Chén, Thủy Biều) trong đó, Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại hiện trạng, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng và hồ sơ đề xuất Dự án; tham mưu UBND tỉnh quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, làm việc với Sở Giao thông vận tải để tiếp nhận thông tin về quy hoạch, đất đai, khả năng giải phóng mặt bằng; tham mưu thủ tục bổ sung Dự án đầu tư các bến thuyền vào danh mục công bố kêu gọi đầu tư và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

II. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO NỔI BẬT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ DIỄN RA TRONG TUẦN

1. Tổng hợp các chế độ, chính sách, văn bản chỉ đạo mới ban hành của UBND tỉnh

- Ban hành thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 )

- Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 – 2025 (Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 04/4/2019)

- Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 03/4/2019)

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê về việc duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 03/4/2019)

- Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc giai đoạn 2019 – 2022 (Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 03/4/2019)

- Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác (Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 03/4/2019)

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 01/4/2019)

- Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 29/3/2019)

- Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 29/3/2019)

- Kế hoạch số 68/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2018 (Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 29/3/2019)

- Kế hoạch số 65/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 29/3/2019)

UBND tỉnh đã có quyết định công bố:

- 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã - 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Quyết định số 858/QĐ-UBND, ngày 04/4/2019)

- 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 857/QĐ-UBND, ngày 04/4/2019)

- 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 856/QĐ-UBND, ngày 04/4/2019)

- 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Quyết định số 854/QĐ-UBND, ngày 04/4/2019)

- 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 810/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019)

(Toàn văn các văn bản này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

3. Triển khai xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” trước ngày 15/5/2019   

Để đảm bảo việc triển khai việc xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” được hiệu quả, đúng tiến độ và kịp thời trao thưởng danh hiệu nêu trên cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”, ngày 05/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-DN đề nghị:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế triển khai tổ chức xét chọn, giới thiệu từ 01 đến 02 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế để đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”; Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15/5/2019.

4. Các sự kiện, hội nghị lớn đã diễn ra trong tuần

- Sáng ngày 29/3/2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

- Sáng ngày 01/4/2019 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số tại UBND của 152 xã, phường, thị trấn. 

 

III. SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ LỚN SẼ DIỄN RA, CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG TUẦN TỚI

1. Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quên hương" của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn (sáng 12/4/2019)

2. Hội nghị nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (sáng 12/4/2019)

 

3. Tập trung tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

4. Tiếp tục tập trung tuyền truyền về "Ngày chủ nhật xanh" (lịch ra quân ngày chủ nhật xanh của các đơn vị trên địa bàn tỉnh được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

 

IV. MỘT SỐ VẤN TỒN TẠI BÁO CHÍ PHẢN ÁNH TRONG TUẦN 14 (Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2019)

Trong tuần 14, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung phản ánh một số vấn đề tồn tại, cụ thể:

1. Liên quan đến Bản tin VTC News ngày 30/3/2019 đăng tin "Cán bộ phường ở Huế bị tố làm khó người đi làm giấy chứng tử", phản ánh cán bộ UBND phường Trường An, thành phố Huế cố tình gây khó dễ, khiến gia đình nạn nhân chưa được cấp giấy chứng tử, UBND tỉnh đã có Công văn số 1821/UBND-CT ngày 01/4/2019 yêu cầu:

- Yêu cầu UBND thành phố Huế kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, khẩn trương chỉ đạo giải quyết thủ tục cấp giấy chứng tử cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật; xem xét quá trình thụ lý thủ tục của cán bộ UBND phường Trường An, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 4 năm 2019.

 Sở Tư pháp cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND thành phố Huế, tham gia kiểm tra quá trình thụ lý, giải quyết sự việc nêu trên; xem xét, đánh giá lại những vấn đề phát sinh, những quy định chưa chặt chẽ, chưa minh bạch liên quan đến giải quyết các thủ tục tư pháp tại cấp xã, gây khó khăn, phiền hà cho người dân để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên để củng cố, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ tư pháp cấp xã; báo cáo UBND tỉnh.

2. Liên quan đến phản ánh khai thác vàng trái phép tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (Bản tin thời sự VTV1 và VTV News): UBND tỉnh có Công văn số 1829/UBND-CT ngày 01/4/2019, Yêu cầu UBND huyện A Lưới chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm và có biện pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08 tháng 4 năm 2019.

3. Phản ánh trạm trung chuyển rác gần 10 tỷ đồng bị bỏ hoang (VTVNews):  phản ánh này đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

V. GIẢI ĐÁP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ ĐÃ TIẾP NHẬN TRONG TUẦN 14

1. Câu hỏi của Báo Lao động Xã hội: Liên quan đến kiến nghị về đất đai của một số hộ dân tại thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy kiến nghị liên quan đến đất đai (kèm đơn). UBND tỉnh đã có CV 1080/UBND-ĐC ngày 01/03/2019 giao UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra, xử lý kiến nghị của các hộ dân. Xin hỏi: UBND thị xã Hương Thủy đã báo cáo kết quả chưa? Kết quả như thế nào? (Câu hỏi tuần 12)

Trả lời của UBND thị xã Hương Thủy : Thực hiện Công văn số 1080/UBND-ĐC ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị việc xem xét bồi thường về đất tại khu vực Trầm Hồ và Trầm Bơi khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài của các ông, bà: Phạm Văn Sô, Phạm Thị Đáo, Nguyễn Quang Việt, Lê Văn Ngọt, Nguyễn Quang Bảo, trú tại thôn Tân Tô, xã Thủy Tân. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy báo cáo như sau:

* Đối với khu vực Trầm Bơi và Trầm Hồ, nằm trong phạm vi Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài tại thị xã Hương Thủy:

- Căn cứ điểm h, Khoản 1, Điều 64, về vi phạm pháp luật về đất đai quy định “Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục” và Khoản 3, Điều 82, Luật đất đai 2013, về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất, quy định “Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này”.

- Ngoài ra, qua rà soát đối chiếu các hồ sơ liên quan được lưu trữ tại UBND xã Thủy Tân và phòng TN-MT thi xã, khu vực này hiện nay không có số liệu kê khai, đo đạc của các hộ gia đình qua các thời kỳ.

Do vậy, trên cơ sở quy định của Luật đất đai 2013, các hồ sơ liên quan và việc người dân bỏ hoang không được sử dụng với thời gian khá dài (trong đơn ghi không sử dụng từ 2002 đến 2018) nên việc kiến nghị của các hộ gia đình, UBND thị xã không có cơ sở để xem xét giải quyết.

* Đối với khu vực Trầm Bơi, Trầm Hồ nằm trong phạm vi hiện tại của Sân bay: Diện tích trong khu vực này, hiện nay đã nằm trong diện tích 189 ha của sân bay và cũng đã được cấp giấy CNQSD đất cho Cảng vụ hàng miền Trung quản lý nên việc kiến nghị của người dân không thể xem xét giải quyết.

 

2. Câu hỏi của Báo Pháp luật Việt Nam Và Báo Xây dựng: Hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bãi khai thác cát trái phép như tại xã Thủy Bằng, phường Thủy Biều, phường Thủy Xuân (TP Huế), xã Phong Sơn, xã Phong An (huyện Phong Điền)... Được biết tỉnh đã có quy hoạch bãi khai thác cát sạn trên địa bàn tỉnh, xin hỏi lộ xử lý đối với các bãi khai thác cát sạn trái phép, không nằm trong quy hoạch của tỉnh như thế nào? (Câu hỏi tuần 12)

Trả lời của Sở Xây dựng:

* Về Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch:

- Ngày 29/5/2012 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Ngày 03/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND  Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Thay thế Quyết định số 936/QĐ-UBND nêu trên);

Trong đó có danh mục địa điểm Quy hoạch bến bãi kinh doanh VLXD cát sỏi trên địa bàn tỉnh (Phong Điền 6 điểm, Quảng Điền 5 điểm; Phú Lộc 5 điểm; Phú Vang 2 điểm; A Lưới 5 điểm; Nam Đông 4 điểm; Hương Trà 12 điểm; Hương Thủy 10 điểm; thành phố Huế 5 điểm);

* Tình hình các bãi:

- Tháng 6/2018 theo báo cáo của các đơn vị cấp huyện, tổng số các bãi không theo Quy hoạch là 27 bãi;

- UBND Tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện (có Quy hoạch) xử lý, kết quả như sau:

+ Xem xét đưa vào Quy hoạch các bãi đủ điều kiện;

+ Đóng cửa các bãi không phù hợp;

3. Câu hỏi của Báo Lao động Xã hội: Giai đoạn 2001 - 2007, HĐND xã Lộc An, huyện Phú lộc đã xin chủ trương quy hoạch đất xen ghép để cấp cho đối tượng là giáo viên, bộ đội xuất ngũ....tuy nhiên khi quy hoạch chưa được duyệt thì đã tiến hành cấp đất và không có quyết định giao đất dẫn đến tình trạng hiện nay người dân ở không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không xây dựng được nhà trên đất của mình. Được biết vụ việc đã được báo cáo lên UBND tỉnh, xin hỏi UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với vấn đề này như thế nào?

Trả lời của UBND huyện Phú Lộc:

Theo nội dung Báo Lao động xã hội phản ánh là đúng, trước đây tại khu dân cư vùng Cồn Sim, Cửa Miếu, thôn Xuân Lai đã được xã quy hoạch, được cấp trên phê duyệt và phân lô cắm mốc. UBND xã đã thành lập Hội đồng xét duyệt cấp đất cho các đối tượng như bộ đội xuất ngũ, giáo viên và nhân dân có nhu cầu làm nhà ở.

Khu dân cư tại Vùng Cồn Sim và Cửa Miếu, thôn Xuân Lai, xã Lộc An (theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND huyện về việc cho phép UBND xã Lộc An được chuyển mục đích sử dụng đất 02 khu vực thuộc xứ đồng Cửa Miếu và Cồn Sim); Cụ thể: vùng Cửa Miếu 31 lô, vùng Cồn Sim 17 lô và  một số lô tại khu Cồn Soi, Rột Rèn, Lạch Thủy đã được xét cho các hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất hiện nay: có 14 trường hợp đã xây dựng nhà ở, còn lại một số trường hợp xây dựng móng nhà và đất mặt nước hoang hóa, không sử dụng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo: UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan rà soát quy hoạch, các quy định của nhà nước để xem xét, giả quyết vụ theo hướng đảm bảo uyền lợi cho người dân. Tuy nhiên vụ việc xảy ra đã lâu và liên quan đến quy định của nhà nước nên đòi hỏi phải có thời gian xử lý, UBND tỉnh sẽ thông tin đến quý báo kết quả sau khi có tham mưu của UBND huyện và các cơ quan chức năng.

4. Câu hỏi của Báo Nông thôn Ngày nay: Công ty Tấn Lộc đã có yêu cầu Thanh tra tỉnh bồi thường 6,6 tỷ đồng do thu hồi sai. Tỉnh đã có chỉ đạo như thế nào đối với vụ việc này?

Trả lời của Thanh tra tỉnh:

Sau khi nghiên cứu nội dung, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

- Thực hiện Bản án số 07/2017/HC-PT ngày 04/12/2017 về việc khiếu kiện quyết định hành chính thu hồi tiền và quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 về việc hoàn trả kinh phí 711.391.000 đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Thanh tra tỉnh đã thu nộp ngân sách nhà nước) để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngày 15/5/2018, Thanh tra tỉnh nhận được Quyết định thi hành án chủ động số 110/QĐ-CTHADS ngày 11/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho thi hành án đối với Chánh Thanh tra tỉnh gồm các khoản phải thi hành án:

+ Án phí hành chính sơ thẩm: 200.000 đồng. Đã nộp tại biên lai thu số 0001094 ngày 23/5/2018.

+ Án phí hành chính phúc thẩm: 300.000 đồng. Đã được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 005195 ngày 12/10/2017.

Trong quá trình thực hiện Bản án, Xí nghiệp Tấn Lộc có đơn gửi Thanh tra tỉnh đề nghị xem xét bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 246/TTr-XLSTT ngày 03/4/2018 và Văn bản số 305/TTr-VP ngày 18/4/2018 trả lời cho Chủ DNTN Xí nghiệp Tấn Lộc trả lời và khẳng định hồ sơ yêu cầu bồi thường của doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nên không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Sau đó, Xí nghiệp Tấn Lộc đã có đơn gửi UBND tỉnh và ngày 05/7/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4820/UBND-KN1 về việc trả lời đơn của Xí nghiệp Tấn Lộc không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Như vậy, Bản án số 07/2017/HC-PT ngày 04/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Quyết định thi hành án chủ động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc và đã được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phúc đáp tại Công văn số 2726/2018/CV-TA ngày 19/9/2018 về việc đã thi hành bản án hành chính phúc thẩm nói trên là đúng quy định pháp luật.

5. Câu hỏi của Báo Xây dựng: Xin hỏi Chủ đầu tư Khu Phú Mỹ Thượng là ai? Có thông tin cho rằng Khu Phú Mỹ Thượng đã chuyển chủ đầu tư điều này có đúng không?

Dự án Khu Phú Mỹ Thượng hiện nay rất nhếch nhác, xây dựng lấn chiếm đối với công trình đường thoát nước, đường thoát hiểm. Đơn vị nào có trách nhiệm quản về vấn đề này?

Trả lời của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị:

*Về Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Thượng:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam là Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Thượng thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

* Đối với thông tin cho rằng Khu đô thị mới Mỹ Thượng đã chuyển chủ đầu tư:

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thì hiện nay Công ty vẫn đang làm Chủ đầu tư dự án và thông tin dự án đã chuyển chủ đầu tư là không chính xác. Việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án (nếu có) sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, UBND tỉnh chưa có văn bản hay chủ trương cho phép chuyển chủ đầu tư.

* Về tình hình rác thải, xây dựng lấn chiếm:

Qua quá trình kiểm tra, theo dõi, tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng đang diễn ra tình trạng đổ rác thải xây dựng không đúng nơi quy định từ khu vực khác thải về các tuyến đường 3C, 6B và khu đất có ký hiệu 10 của Dự án. Bên cạnh đó, do dự án vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở nên xảy ra tình trạng rác thải xây dựng không được thu dọn kịp thời gây mất mỹ quan, nhếch nhác khu đô thị. Bên cạnh đó, qua kiểm tra, Ban và chính quyền địa phương nhận thấy hiện nay chưa có trường hợp xây dựng lấn chiếm tại các khu vực đường thoát nước. Tuy nhiên, tại khu vực Dự án đang có 04 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang thoát hiểm và các quỹ đất chưa sử dụng. Cụ thể: tại lô đất A75 trước đây có xây dựng trụ bê tông lấn chiếm ra khu vực hành lang thoát hiểm; Tại lô đất A139, có xây dựng một quán tạm với kết cấu trụ bê tông mái tôn; Tại khu đất Công viên mà Nhà đầu tư đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, người dân đang sử dụng để tạm che làm kho trồng hoa (02 kho che tạm) trong thời gian khu đất này chưa được sử dụng.

Trên cơ sở thực trạng của dự án, các đơn vị dự họp đã trao đổi, thảo luận để bàn phương án giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên. 

Đối với tình trạng nhếch nhác tại dự án, tại cuộc họp Nhà đầu tư cam kết sẽ dọn dẹp, vệ sinh và xử lý tình trạng nhếch nhác này và hoàn thành trong tháng 04/2019. Riêng đối với quỹ đất Nhà đầu tư đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các đơn vị dự họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phát quang bụi rậm và làm vệ sinh tại các khu vực này.

 Đối với các trường hợp xây dựng lấn chiếm tại khu vực hành lang thoát hiểm và tại các quỹ đất chưa sử dụng: Qua quá trình kiểm tra, theo dõi, các bên liên quan đã tiến hành kiểm tra, tình trạng này và các trường hợp này đang trong quá trình giải quyết. Cụ thể như sau:

- Hiện nay, trường hợp xây dựng lấn chiếm tại lô đất A75 đã được các cơ quan liên quan tiến hành xử lý, tháo dỡ vào cuối năm 2018.

- Tại lô đất A139, Chủ đầu tư đã làm việc với chính quyền địa phương trước thời điểm Báo Xây dựng nêu và đã lập thủ tục xử lý. Chủ nhà cam kết tháo dỡ trước ngày 05/04/2019.

- Đối với trường hợp 02 kho che tạm tại khu đất Công viên của Dự án (do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý), chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử lý và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành tháo dỡ trước 15/04/2019.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung sau:

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý các quỹ đất công cộng chưa được sử dụng (các quỹ đất Nhà ở xã hội, trường học, sân thể dục thể thao, Chợ tiêu dùng,…v.v.), có phương án giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh gây nhếch nhác tại các quỹ đất này.

- Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tăng cường công tác quản lý dự án trong giai đoạn chưa bàn giao.

6. Câu hỏi của Báo Truyền hình Nhân dân:

Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai quy định: chỉ được đấu giá quyền sử dụng đất ở khi đã được đầu từ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh (cụ thể huyện Phú Vang) vẫn tồn tại tình trạng cho đấu giá quyền sử dụng đất ở khi chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng như quy định. Tỉnh xử lý tình trạng này như thế nào?

Trả lời của UBND huyện Phú Vang:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và tiến hành kiểm tra thực tế trên địa bàn, trên cơ sở tham mưu của các phòng ban chuyên môn, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện chỉ đạo các phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện thực hiện tìm quỹ đất chủ yếu các khu vực trong các khu dân cư phù hợp với kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chung của huyện Phú Vang đã được phê duyệt cũng như quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn, thuận tiện trong việc đấu nối với hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có. Tiến hành các thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất, lập và và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Tùy theo vị trí của các khu quy hoạch, nhu cầu đất ở nông thôn và giá đất tại khu vực lân cận, UBND huyện tiến hành xác định hạng mục và quy mô đầu tư hạ tầng, cắm mốc phân lô, đề xuất giá khởi điểm, xây dựng phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng theo trình tự, thủ tục quy định phù hợp với sức mua của người dân.

Đối với các khu quy hoạch đã có cơ sở hạ tầng sẵn có như các khu quy hoạch dọc các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lô, Huyện lộ, các tuyến đường bê tông,…, Trước khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất UBND huyện Phú Vang tiến hành đầu tư mở rộng đường và cắm mốc phân lô theo quy hoạch được phê duyệt trước khi thông báo bán đấu giá.

Đối với các khu quy hoạch trong khu dân cư và liền kề khu dân cư chưa có hạ tầng, UBND huyện tiến hành đầu tư hệ thống giao thông (các tuyến đường bê tông, đường cấp phối), hệ thống cống, mương thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt, san nền, cắm mốc phân lô theo đúng quy hoạch trước khi thông báo bán đấu giá.

Đối với hệ thống điện và nước sạch, UBND huyện gửi các quy hoạch đã được phê duyệt cho Công ty Điện lực và Công ty cấp nước để các đơn vị có kế hoạch đầu tư và cho phép đấu nối với các tuyến điện, nước sạch trong các khu dân cư lân cận để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân trúng đấu giá.

Như vậy, khi tiến hành bán đấu giá chuyển quyền sử dụng đất trong các khu quy hoạch trên địa bàn huyện đều có hạ tầng trước khi tiến hành đấu giá.

7. Câu hỏi của Báo Giao thông: Có bao nhiêu bãi khai thác cát được cấp phép hoạt động trên sông Bồ? Hiện nay, ngoài các  bãi khai thác cát được cấp phép thì vẫn còn tồn tại nhiều bãi khai thác cát trái phép, xin hỏi hướng xử lý của lãnh đạo tỉnh đối với tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ?

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

* Về nội dung “Có bao nhiêu bãi khai thác cát được cấp phép hoạt động trên sông Bồ? xin trả lời như sau: hiện nay có 02 giấy phép khai thác cát trên phạm vi sông Bồ được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH 1TV xây dựng và giao thông Tuấn Hải (01 giấy phép được cấp phép khai thác tại bãi bồi Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và 01 phép được cấp phép khai thác tại Khu vực khe Băng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).

* Về nội dung “Hiện nay, ngoài các bãi khai thác được cấp phép thì vẫn còn tồn tại nhiều bãi khai thác cát trái phép, xin hỏi hướng xử lý của lãnh đạo tỉnh đối với tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ?”

Qua nắm tình hình thực tế về hoạt động khai thác trái phép trên sông Bồ,  UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, các cơ quan ban ngành, UBND huyện Phong Điền, UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất và đã xử phạt vi phạm hành chính nhiều cá nhân khai thác cát sỏi trái phép. Để giảm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác cát sỏi lòng sông; tiếp tục duy trì hoạt động khai thác cát, sỏi theo mô hình cộng đồng đến hết năm 2020; UBND cấp huyện chủ trì nghiên cứu phương án chuyển đổi sinh kế phù hợp cho các hộ dân sống bằng nghề khai thác cát, sỏi trên sông; UBND cấp huyện chủ trì khảo sát, thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải đề xuất cụ thể vị trí, phạm vi khai thác; Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp nguyên vật liệu thay thế cát, sỏi tự nhiên khai thác từ lòng sông...

7. Câu hỏi của Báo Tiền phong: Công ty Khamihuco thuộc Công ty khoáng sản Khánh Hòa hoạt động khai thác cát tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền vừa qua đã có tình trạng chở cát ra khỏi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để bán. Tỉnh xử lý như thế nào đối với tình trạng này? Đề nghị cho biết khối lượng cát công ty được cho phép khai thác là bao nhiêu? Đóng ngân sách cho tỉnh bao nhiêu?

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế:

* Về nội dung “chở cát ra khỏi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để bán”:

Việc khai thác cát tại mỏ, Công ty cung cấp cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (Công ty TNHH Vitto, Công ty cổ phần công nghệ Frit Phú Sơn).

Về phản ánh Công ty “chở cát ra khỏi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để bán”, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý nếu vi phạm.

* Về nội dung “Đề nghị cho biết khối lượng cát công ty được cho phép khai thác là bao nhiêu?” xin trả lời như sau: Theo 7nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản số 561/GP-BTNMT ngày 17/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cát trắng thủy tinh cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa thì khối lượng cấp phép khai thác cát thủy tinh tại mỏ cát khu vực Trầm Bàu Bàng, xã Phong Chương, huyện Phong Điền là 1.800.000 tấn cát thủy tinh, công suất khai thác là 60.000 tấn cát thủy tinh/năm.

* Về nội dung câu hỏi “đóng ngân sách cho tỉnh bao nhiêu” thì xin trả lời như sau:

- Số thuế đã nộp ngân sách của Công ty Khamihuco thuộc Công ty khoáng sản Khánh hòa về hoạt động khai thác khoáng sản cát tại khu vực Trầm Bàu Bàng, xã Phong Chương- Phong Bình , huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/03/2019: 4.332.348.565đ

 

                              VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối