THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Công văn số 361/UBND-CTTDT ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung cho buổi cung cấp thông tin báo chí tuần 03
  

Chuẩn bị nội dung cho buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thường kỳ hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với vấn đề Báo Thừa Thiên Huế nêu:

Dự án sản xuất lắp ráp xe ô tô tại thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) được UBND tỉnh cấp phép từ năm 2019. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa hay biết, rất mơ hồ. Trong khi đó qua năm tình hình, được biết công ty Kim Long này sau khi nhận giấy phép đầu tư vẫn chưa có động thái gì? Xin UBND tỉnh cho kiểm tra trả lời cho báo chí.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh câu trả lời trước ngày 03/02/2020.

2. Đối với vấn đề Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh nêu:

- UBND Thành phố Huế đã có văn bản nào yêu cầu thu hồi lại Khu vực trụ sở BBV dân phòng khu vực ngã ba đường Trương Định và đường Bà Huyện Thanh Quan? thu hồi để làm gì?

- Đối với những hộ kinh doanh, buôn bán lâu năm ở khu vực này bà con có được hỗ trợ gì?

Giao UBND thành phố Huế tham mưu UBND tỉnh trước ngày 03/02/2020.

3. Đối với vấn đề Báo Công an Đà Nẵng nêu:

Xin hỏi hiện nay số lượng lao động tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc qua Lào làm ăn? Cụ thể, xã, phường nào tại thị xã Hương Thủy có số lượng người qua Lào nhiều nhất? Số lượng người nhiễm HIV/AIDS ở thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc? Số người nghiện ma túy và nghi nghiệm ở 02 địa bàn nói trên là bao nhiêu? Chiếm tỷ lệ người nghiện trên toàn tỉnh là bao nhiêu?

Giao Sở Lao động thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/02/2020.

Các đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp trả lời cho các cơ quan báo chí (văn bản trả lời đồng thời gửi vào địa chỉ email: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn)./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]