THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 13/9/2021 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:13/09/2021 7:03:56 CH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch bệnh (tính đến ngày 13/9/2021) như sau:

I. Giám sát, cách ly, xét nghiệm, điều trị

- Tính đến nay, toàn tỉnh có 763 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến: 07). Hiện đang điều trị: 208 ca; đã được điều trị khỏi: 552 ca; tử vong: 03 ca.

- F1 đang cách ly: 887, tổng từ ngày 28/4 đến nay: 3.794.

- F2 đang cách ly: 2.264, tổng từ ngày 28/4 đến nay: 17.911.

- Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú: 4.107 trường hợp. Trong đó: cách ly tại cơ sở y tế: 10; cách ly tại nơi lưu trú: 2.801; tại cơ sở cách ly tập trung: 1.131; giám sát người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tại các T huyện, T xã: 165.

- Công tác giám sát y tế:

+ Người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh về: 15.509 (tổng từ 28/4 đến nay). Trong đó, mới trong ngày: 07.

+ Người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoại tỉnh về: 845 (tổng từ 28/4 đến nay). Trong đó, mới trong ngày: 05.

+ Chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung ngoại tỉnh về: 41 (tổng từ 28/4 đến nay). Trong đó, mới trong ngày: 0.

- Theo dõi sức khỏe người từ các tỉnh/thành phố có dịch trở về không thuộc diện cách ly tập trung (đến TYT khai báo): 39.120 (tổng từ 28/4 đến nay). Trong đó, mới trong ngày: 35.

- Tổng số người qua chốt kiểm tra: 1.920 người. Trong đó, người đến từ các tỉnh/thành phố có dịch: 1.251.

- Công tác xét nghiệm:

+ Xét nghiệm trong ngày: PCR: 2.616 (âm: 08; dương: 18; chờ kết quả: 2.590); test nhanh kháng nguyên:  523 (âm: 511; dương: 12).

+ Tổng xét nghiệm: PCR: 258.797 (âm: 255.444; dương: 763; chờ kết quả: 2.590); test nhanh kháng nguyên: 92.915 (âm: 92.384; dương: 531).

- Công tác triển khai tiêm phòng Covid-19:

Tổng số lượng vaccine đã nhận trong 05 đợt: 140.458 liều. Trong đó, AstraZeneca: 67.510 liều; Pfizer: 15.828 liều; Moderna: 57.120 liều.

Kết quả tiêm như sau:

+ Số người tiêm trong ngày: 1.503. Trong đó, AstraZeneca: 821; Pfizer: 0; Moderna: 682.

+ Tổng số người tiêm 1 mũi vắc xin: 41.366. Trong đó, AstraZeneca: 11.059; Pfizer: 2.376; Moderna: 27.931.

+ Tổng số người tiêm 2 mũi vắc xin cùng loại: 47.928. Trong đó, AstraZeneca: 29.753; Pfizer: 3.925; Moderna: 14.250.

+ Tổng số người tiêm 2 mũi vắc xin khác loại (mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Pfizer): 2.609. Trong đó, AstraZeneca: 0; Pfizer: 2.498; Moderna: 111.

II. Các ca bệnh mới trong ngày

Kết quả đến 18h00 ngày 13/9/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thêm 18 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, phát hiện tại khu cách ly (KCL): 06 ca, phát hiện tại cộng đồng: 12 ca (tất cả đều liên quan đến BN 550992 và BN 550993 trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), cụ thể:

Stt

Mã BN

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Nơi ở

Nơi

phát hiện

1.

613935

2001

Nữ

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

KCL

2.

613936

2004

Nữ

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

KCL

3.

613937

2009

Nữ

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

KCL

4.

613938

2017

Nữ

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

Vinh Hiền, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế

KCL

5.

613939

2010

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

6.

613940

2013

Nam

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

7.

613941

1969

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

8.

613942

1967

Nam

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

9.

613943

2020

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

10.

613944

1995

Nam

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

11.

613945

1980

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

12.

613946

1972

Nam

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

13.

613947

1935

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

14.

613948

1980

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

15.

613949

1999

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

16.

613950

1937

Nữ

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Phong Hoà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế

Cộng đồng

17.

613669

2001

Nữ

Hương Sơ, TP Huế,

Thừa Thiên Huế

Hương Sơ, TP Huế,

Thừa Thiên Huế

KCL

18.

613670

2021

Nữ

Hương Sơ, TP Huế,

Thừa Thiên Huế

Hương Sơ, TP Huế,

Thừa Thiên Huế

KCL

www.thuathienhue.gov.vn (Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 tỉnh)
 Bản in]