Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19
  
Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ người dân khai báo y tế, đăng ký lưu trú, hỗ trợ tra cứu địa điểm thuộc diện cách ly tập trung khi công dân trở về địa phương hay ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác truy vết dịch tễ, theo dõi lịch trình di chuyển của công dân,... đã góp phần giúp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm soát tốt tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn. Cổng Thông tin điện tử có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc sở TT&TT để giúp quý vị, và các bạn hiểu rõ hơn về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch cũng như những lợi ích khác mà người dân có thể hưởng lợi thông qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin này .
 Bản in]