Tích cực cải thiện chỉ số PCI, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
  
(CTTĐT) - Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế rất nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việc Thừa Thiên Huế thường xuyên cải thiện chỉ số trên bảng xếp hạng PCI trong toàn quốc đã cho thấy quyết tâm lớn của địa phương trong việc xây dựng chính quyền thân thiện, công khai minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chuyên mục chính quyền với người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những giải pháp mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai trong thời gian qua cũng như những giải pháp mà tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian tới để duy trì và nâng cao chỉ số xếp hạng, tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với tỉnh, góp phần tăng trưởng bền vững.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]