Phú Vang: Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
  
Tại buổi hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2021
Tại buổi hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2021
Ngày 17/6, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Phú Vang phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3/2021, với chủ đề: Hiến máu an toàn – phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả trong đợt này, huyện Phú Vang đã vận động được 342 người đến tham gia hiến máu và đã nhận được 322 đơn vị máu. Trong điều kiện tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị cần thiết để đợt hiến máu diễn ra an toàn, đạt hiệu quả.

Như vậy, từ đầu năm đến nay thông qua các đợt hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Phú Vang đã nhận được tổng số 1.264 đơn vị máu (trong đó có hơn 355 đơn vị máu hiến 350ml), đạt tỷ lệ 49% so với chỉ tiêu tỉnh giao, góp phần bổ sung kịp thời lượng máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong điều kiện tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]