Phú Vang: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  
Công an huyện Phú Vang ra quân tuần tra kiểm soát, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công an huyện Phú Vang ra quân tuần tra kiểm soát, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương. Do đó, công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với ý nghĩa quan trọng đó, trên địa bàn huyện Phú Vang ngay sau khi có chủ trương của Ủy ban bầu cử huyện, Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội đã xây dựng kế hoạch về việc bảo vệ bầu cử và triển khai đến tất cả cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. Trọng tâm kế hoạch là mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nắm chắt tình hình an ninh trật tự các địa bàn để chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động; bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của cuộc bầu cử. Ngoài ra, xây dựng các phương án cụ thể, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ.


Trên cơ sở đó, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa kế hoạch của Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội thành các nghiệp vụ của lực lượng trong công tác bảo vệ cuộc bầu cử. Trong đó, lực lượng Công an huyện đã có kế hoạch chuyên sâu về công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử, triển khai đến tất cả các lực lượng trong Công an huyện và cơ sở. Đồng thời, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện các tình huống bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự cho các hoạt động của bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, nhân dân vui tươi phấn khởi tham gia các bước tiến hành bầu cử theo luật định.

Thời gian tới, các thành viên Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử ở các lĩnh vực và địa bàn; tập trung chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phức tạp. Đồng thời, tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắt tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, nhất là các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định

Với việc chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao của Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội góp phần rất quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]