Mở rộng địa giới thành phố Huế: Cơ hội và thách thức

  
Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Để giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về những thay đổi, điều chỉnh sau khi thành phố Huế được mở rộng, cũng những cơ hội và thách thức cho thành phố Huế trong tương lai, Chuyên mục chính quyền và người dân của Cổng Thông tin điện từ kỳ này có cuộc trao đổi với ông Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]