Quảng Điền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách đại biểu HĐND huyện
  
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Sáng ngày 15/4/2021, UBMTTQVN huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 thông qua danh sách chính thức người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026. Tham dự ông Trương Duy Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện, ông Trần Quốc Thắng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các thành viên mặt trận huyện.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong thời gian từ ngày 22/3-5/4/2021, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các đợt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 57 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.  Tại các Hội nghị nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến nhận xét đối với  các ứng cử viên một cách dân chủ, khách quan, chân thành và cởi mở. Hầu hết ứng cử viên đều được cử tri đánh giá cao về phẩm chất và năng lực, đủ  tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, đa số cử tri đều mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ mới phải thật sự là người đại biểu của nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải thể hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tiếp thu phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền để được trả lời, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 có 6 ứng cử tự nguyện xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lỳ do chuyển công tác, sức khỏe… Hội nghị hiệp thương đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 51 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nữ 18 người, chiếm 35,2%; trẻ tuổi 19 người, chiếm 37,3% và ngoài đảng 03 người, chiếm 5,8%./. 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]