Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm việc với Lãnh đạo Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao
  
Chiều 10/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đoàn công tác Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và việc triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cụ thể việc giải quyết đến từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các nhiệm vụ và báo cáo đúng thời hạn. Tính đến ngày 12/6/2020, tỉnh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 149 nhiệm vụ; trong đó, 99 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 01 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, 47 nhiệm vụ trong hạn đang thực hiện trong hạn và có 02 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung và tích cực phối hợp các bộ, ngành để tham mưu trình các Đề án đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết số 83 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc triển khai xây dựng các Đề án đảm bảo bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tỉnh cũng đề xuất 11 kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 83 và một số vướng mắc phát sinh trong chỉ đạo điều hành trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế; nhất là, việc kết nối dịch vụ công đến Cổng dịch vụ công quốc gia đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, phối hợp với Tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trrị; với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, nhất là đối với đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, di dời dân tại di tích kinh thành Huế gắn với tôn tạo, bảo tồn di tích, bảo tồn giá trị văn hóa; đồng thời, hỗ trợ tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù trong xây dựng và phát triển tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Toàn cảnh buổi làm việc

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]