Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Ngày 01/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1581/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL1 Quyết định số 1581/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
3 PL2 Quyết định số 1581/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối