Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện
  

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2991/QĐ-UBND
2991/QĐ-UBND
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2991/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Quyết định số 2991/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối