Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 19/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối