Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Ngày 19/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1456/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Quyết định số 1456/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối