Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể Thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
  

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể Thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2779/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối