Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
  

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 455/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối