Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Ngày 04 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký phê duyệt Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 343/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối