Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 345/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối