Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
  

Ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1440/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối