Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt
  

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 132/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối