Xây dựng phương án giảng dạy, học tập trong tình hình dịch bệnh COVID-19 (Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 18/2/2021)
  

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp; trong khi các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh đang triển khai kế hoạch học tập và giảng dạy sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; số lượng học viên, sinh viên của các địa phương trên cả nước về Thừa Thiên Huế nghiên cứu, học tập với số lượng lớn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng rất cao, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như đảm bảo công tác học tập và giảng dạy của các đơn vị đảm bảo theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc Đại học Huế, Hiệu Trưởng các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1.  Nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị; triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND UBND tỉnh tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021.

2. Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án trở lại học tập, nghiên cứu tại các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch (như thống kê số lượng nhân viên, học viên, sinh viên, phương án phòng dịch…) đối với học viên, sinh viên về nghĩ Tết ngoại tỉnh đảm bảo công tác phòng dịch.

- Đại học Huế chỉ đạo các Trường thành viên có phương án xét nghiệm tầm soát đối với học viên, sinh viên về nghĩ Tết ngoại tỉnh trở lại học tập, nhất là học viên, sinh viên về từ các địa phương có dịch tễ như Gia Lai, Quảng Ninh...; chỉ đạo Trường Đại học Y Dược Huế chịu trách nhiệm tầm soát yếu tố dịch tễ, xét nghiệm đối với sinh viên thuộc Đại học Huế và các Trường thành viên; các trường đại học, cao đẳng khi có đề nghị hỗ trợ.

3. Các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh (không thuộc Đại học Huế) xây dựng phương án dạy học online; có phương án đảm bảo trường học an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; liên hệ với Trường Đại học Y Dược Huế đễ được hỗ trợ trong trường hợp cần xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh.

4. Hiệu trưởng các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên; đối với các đối tượng cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên có yếu tố dịch tễ thì yêu cầu kiểm tra y tế và thực hiện các quy định phòng dịch COVID-19...

5. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương căn cứ phương án tổ chức giảng dạy, học tập của các Trường Đại học, Học viên, Viện nghiên cứu, các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh để phối hợp, giám sát và hỗ trợ cho các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 16/CV-BCĐ (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối