Triển khai quy trình giám sát người về Huế (Công văn số 55/CV-BCĐ ngày 07/5/2021)
  

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy trình giám sát người về Huế (chi tiết quy trình được đính kèm) và thực hiện các nội dung sau:

1. Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo số liệu dịch tễ người về Huế định kỳ và thường xuyên đến Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác minh và thực hiện các nghiệp vụ đối với biểu hiện y tế được khai báo kịp thời.

2. Công an tỉnh phối hợp Sở Du lịch làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ khai báo lưu trú và khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống ứng dụng đáp ứng triển khai quy trình giám sát người về Huế và hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

4. Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai quy trình giám sát người về Huế cho các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, đúng quy định.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 55/CV-BCĐ (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối