Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học (Công văn số 1585/UBND-GD ngày 26/2/2021)
  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn  số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn cài đặt ứng dụng “An toàn COVID-19”, hoàn thành trong tháng 02/2021; yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống "An toàn COVID-19" theo định kỳ (02 lần/01 tuần, vào thứ hai và thứ sáu) và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chỉ đạo triển khai nghiêm túc ứng dụng "An toàn COVID-19" trong các trường học thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tuyên truyền chỉ đạo triển khai ứng dụng "An toàn COVID-19" gắn với trách nhiệm của các trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh và truyền hình địa phương.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 1585/UBND-GD (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối