Triển khai thống nhất Hệ thống quản lý lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1506/UBND-CNTT ngày 24/2/2021)
  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách lưu trú và khai báo y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai Hệ thống quản lý lưu trú cho các loại hình cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (tại địa chỉ http://cslt.thuathienhue.gov.vn.). Hệ thống này thống nhất và thay thế các loại hình khai báo lưu trú, khai báo y tế đã triển khai trước đó để đảm bảo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

- Lực lượng công an các cấp vận hành thống nhất Hệ thống thông tin quản lý lưu trú; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú việc triển khai Hệ thống, xem đây là tiêu chí bắt buộc trong phòng, chống dịch COVID-19. Hoàn thành trước ngày 28/2/2021.

- Kết quả triển khai và các vấn đề phát sinh gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xử lý đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Du lịch.

- Phối hợp với Công an tỉnh thông báo, phổ biến Hệ thống quản lý lưu trú đến tất cả các loại hình cơ sở lưu trú trên địa bàn.

- Đối với dữ liệu thuộc lĩnh vực Du lịch, thống nhất giao Sở Du lịch làm đầu mối quản lý; Sở Du lịch hướng dẫn các cơ sở lưu trú việc cập nhật thông tin thuộc nghiệp vụ quản lý của ngành. Sử dụng thống nhất dữ liệu trên hệ thống để báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực do mình phụ trách. Hoàn thành trước ngày 28/2/2021.

- Chủ trì, phân cấp quản lý và tập huấn công tác thống kê dữ liệu nghiệp vụ ngành du lịch cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Kết quả triển khai và các vấn đề phát sinh gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xử lý đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Liên thông dữ liệu khai báo y tế tại Hue-S với dữ liệu Hệ thống quản lý lưu trú tại các cơ sở lưu trú (đảm bảo người dân khi đến Thừa Thiên Huế chỉ thực hiện khai báo y tế 1 lần).

- Chịu trách nhiệm kết nối, vận hành, đảm bảo các điều kiện hạ tầng, kỹ thuật để Công an tỉnh, Sở Du lịch và các cơ sở lưu trú triển khai Hệ thống quản lý lưu trú đồng bộ, ổn định. Tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện của Công an tỉnh, Sở Du lịch báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/2/2021.

- Nghiên cứu, xây dựng và công bố một địa chỉ thống nhất phục vụ công tác giám sát khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh của Thừa Thiên Huế.

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy định vận hành khai thác dữ liệu quản lý lưu trú của các cơ quan chức năng sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; báo cáo trước ngày 15/3/2021.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 1506/UBND-CNTT (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối