Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:17/10/2021 3:49:57 CH
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Ngày 17/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9779/UBND-CN về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ 00h00 ngày 18/10/2021 như sau:

1. Người dân đang sinh sống, học tâp và làm việc trong tỉnh:

a) Yêu cầu tất cả các công dân khi di chuyển ngoài đường, đến nơi công cộng hoặc các điểm đến khác phải đem theo người mã QR Quốc gia thông qua Thẻ kiểm soát dịch bệnh được cấp (thẻ điện tử, thẻ giấy).

b) Xuất trình và quét thẻ tại các điểm đến trong quá trình di chuyển, mua sắm và các hoạt động phục vụ cho cá nhân.

c) Thường xuyên khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có nghi vấn tiếp xúc với ca bệnh.

d) Trong quá trình truy vết, khi được ghi nhận đến cùng thời điểm và địa điểm có ca bệnh đi qua, công dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động theo dõi và liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ y tế kịp thời.

2. Người đến/trở về từ ngoài tỉnh:

a) Yêu cầu tất cả công dân ngoài tỉnh vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải luôn đem theo mã QR quốc gia thông qua các hình thức sau: Mã QR được cấp điện tử trên Khai báo y tế của Hue-S hoặc Mã QR in giấy từ các Chốt kiểm soát; Mã QR quốc gia trên ứng dụng PC-Covid quốc gia hoặc Mã QR trên Thẻ CCCD  gắn chip.

b) Xuất trình và quét Thẻ tại các điểm đến trong quá trình di chuyển, mua sắm và các hoạt động phục vụ cho cá nhân.

c) Thường xuyên khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có nghi vấn tiếp xúc với ca bệnh.

d) Trong quá trình truy vết, khi được ghi nhận đến cùng thời điểm và địa điểm có ca bệnh đi qua, công dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động theo dõi và liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ y tế kịp thời.

3. Đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh:

a) Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải triển khai thiết bị quét mã QR.

b) Bố trí nhân sự trực tiếp quét mã QR của người dân khi đến, vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Trong trường hợp triển khai thiết bị tự động quét mã QR thì phải đảm bảo có nhân sự giám sát việc thực hiện quét của công dân.

c) Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trực tiếp về phương án phòng, chống dịch tại đơn vị, cơ sở do mình quản lý theo quy định của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

4. Đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Tổ chức nghiêm việc triển khai giám sát quét QR tại cơ quan, công sở.

b) Phối hợp với Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) để triển khai các phương án cho các đoàn công tác vào làm việc tại cơ quan, đơn vị.

c) Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện quét QR khi đến làm việc, và thực hiện trách nhiệm công dân khi di chuyển ngoài công cộng. Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình việc chấp hành các giải pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo.

d) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc giám sát quét QR và các quy định phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

5. Đối với các Chốt kiểm soát dịch bệnh:

a) Không được yêu cầu công dân khai báo y tế bằng giấy.

b) Hỗ trợ hướng dẫn công dân khai báo y tế khi qua Chốt, hướng dẫn việc sử dụng mã QR sau khi khai báo cho công dân trong quá trình di chuyển, lưu trú  tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Tổ chức hỗ trợ khai báo y tế và in mã QR bằng giấy đối với các công dân không có điện thoại di động thông minh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối