Tăng cường công tác sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 6392/UBND-CNTT ngày 21/7/2021)
  
Cập nhật:21/07/2021 3:04:26 CH

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) cho các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu vừa thực hiện biện pháp phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai phương án “3 tại chỗ” của các doanh nghiệp.

3. Đối với việc xét nghiệm, tầm soát cho công nhân, tài xế phục vụ tại các Khu công nghiệp

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ tài xế đảm bảo việc lưu thông hàng hóa; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp tổng hợp nhu cầu xét nghiệm, tầm soát cho đội ngũ công nhân; làm việc với Sở Y tế để phương án, kế hoạch triển khai cụ thể./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối