Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 17/BCĐ-VH ngày 18/2/2021)
  

Trong những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài và lây lan trong cộng đồng còn rất cao, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nhằm phong tỏa, ngăn chăn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để công tác phòng, chống dịch  Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh:

1. Triển khai nghiêm túc các nội dung của các Công điện, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị như: rà soát tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đi công tác, du lịch, nghĩ Tết... tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Gia Lai và các điểm dịch do Bộ Y tế cập nhật, công bố, yêu cầu tất cả phải khai báo y tế, cách ly theo quy định, xét nghiệm (nếu cần thiết), cài đặt ứng dụng Hue-S, triển khai ứng dụng QR (mã thông tin phản hồi) là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ quan, đơn vị.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi đến vùng dịch phải có ý kiến đồng ý của thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị hoặc tương đương; người đi từ vùng dịch về phải khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định; đồng thời, tổ chức xét nghiệm PCR. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi đến các vùng dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 17/BCĐ-VH (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]