Quyết định Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời đối với các khu vực trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 22/11/2021)
  
Cập nhật:23/11/2021 9:20:45 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3044/QĐ-UBND dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời đối với các khu vực trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

 

Cụ thể, Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với thôn Lai Trung và thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền kể từ 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Điền chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện dỡ bỏ biện pháp phong tỏa và điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ đối với các khu vực trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh. Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3044/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối