Phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại và đồng bộ

  
Cập nhật:09/12/2021 2:47:13 CH

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 371/KH-UBND nhằm phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ và thống nhất từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến xã, phường, thị trấn trong một hệ sinh thái thông tin đa ngành, đa lĩnh vực, tương tác và phản ánh nhanh nhạy trước những tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Cụ thể, đối với Phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, tại cấp xã, phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư. Đến năm 2025, 50% xã, phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân. Tại Cấp huyện, đến năm 2025, 100% huyện, thị xã, thành phố có cơ sở truyền thông cấp huyện. Đến năm 2025,  80% thành phố, thị xã, huyện có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Tại Cấp tỉnh, đến năm 2023, hoàn thành Hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh. Đến năm 2025, 100% các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

Đối với Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, phấn đấu đến năm 2025, 100% thông tin thiết yếu phổ biến đến người dân được cung cấp trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo, thống kê từ cơ sở về hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn tỉnh. 70% đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đối với Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thông tin cơ sở, phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

Theo đó, đối với nhiệm vụ Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, Kế hoạch triển khai Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Thiết lập bảng tin điện tử công cộng; Hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện; Thiết lập Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Đối với nhiệm vụ Sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động và mạng xã hội để tăng cường tương tác với người dân, kế hoạch thực hiện kết nối ứng dụng Hue-S với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và Trung ương, đồng thời nâng cấp các dịch vụ Hue-S đảm bảo phục vụ cho người dân các vấn đề về: phản ánh hiện trường, phòng, chống dịch bệnh, thông tin cảnh báo, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ hành chính công, thực hiện khảo sát ý kiến của người dân; ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở gửi đến các cơ quan chức năng... tích hợp các dịch vụ tiện ích như: thanh toán tiền điện, nước và nền tảng ví điện tử (tài khoản điện tử) để thanh toán các giao dịch trực tuyến. Các Sở, ban, ngành địa phương tăng cường sử dụng các mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội Việt Nam (Zalo, Lotus, Mocha...) để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dùng (các thông điệp, tin ngắn, hình ảnh, âm thanh, videoclip...), đấu tranh phản bác thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng. Từ đó, tăng cường tương tác hai chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Ngoài ra, Kế hoạch còn triển khai các nội dung khác như: Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở; Giải pháp về Cơ chế, chính sách; Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối