Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 08/3/2021 (Thông báo số 95/TB-UBND ngày 10/3/2021)
  

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai công tác  phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Chỉ đạo COVID-19 các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia phát biểu của các Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, các đơn vị, địa phương tham gia dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:

1. Theo nhận định từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, tiếp tục duy trì thực hiện tốt "5K".

-Thống nhất đề xuất tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ tỉnh Hải Dương đến Thừa Thiên Huế

-Thống nhất đề xuất tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế.

2.Sở Y tế: 

-Rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các địa phương có dịch không có lây ca nhiễm trong cộng đồng đã đi qua 28 ngày theo Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ để có các biện pháp phòng dịch phù hợp.

-Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

-Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc; các Trường Đại học, Học viện, các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

-Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

-Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động người dân, du khách; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, công nhân...trên địa bàn cài đặt ứng dụng Hue-S và quét mã QR đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 95/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối