Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 31/5/2021 (Thông báo số 79/TB-BCĐ)
  

Ngày 31/5/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) và được kết nối trực tuyến đến các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; đại diện một số doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trên địa bàn. Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đã có 34/63 tỉnh/thành có dịch. Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương tiềm ẩn rất cao. Vì vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyệt đối không được có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh của Tỉnh; tục duy trì thực hiện tốt "5K".

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an cấp xã; các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát công dân từ vùng dịch đến địa bàn; khẩn trương rà soát, báo cáo số lượng công dân đến/trở về thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cả người Thừa Thiên Huế) từ ngày 22/5/2021 đến nay để có phương án giám sát và triển khai các biện pháp phòng dịch; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công dân đến Thừa Thiên Huế không được giám sát, khai báo và theo dõi.

- Khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án chuẩn bị sẵng sàng đưa vào hoạt động các khu cách ly tập trung tại địa phương với quy mô mỗi địa phương đáp ứng nhu cầu cách ly 300 người khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

- Kiện toàn năng lực tại các Chốt kiểm tra liên ngành của địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí các điều kiện cần thiết để các Chốt kiểm tra y tế liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa phương. UBND huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp với Công an tỉnh có phương án giám sát đoạn đường từ hầm đường bộ Hải Vân đến chốt kiểm tra nhằm kiểm soát phương tiện từ ngoài Tỉnh cho hành khách xuống địa bàn khi chưa qua chốt kiểm tra.

3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức quản lý, giám sát; khai báo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có đi đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành có dịch từ ngày 22/5/2021 đến nay để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

4. Sở Y tế:

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các công dân từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/5/2021 đến nay về địa phương, để đảm bảo phòng dịch. Có kết quả trước 12 giờ ngày 01/6/2021.

- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID - 19 tỉnh về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra độc lập kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương.

- Chủ động cơ sở vật chất trang thiết bị phòng chống dịch để hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các công dân đang cách ly phòng chống dịch tại các khu cách ly; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác quản lý, giám sát tại các T; có phương án sẵn sàng kích hoạt lại các khu cách ly, đảm bảo phục vụ công tác cách ly phòng dịch khi có yêu cầu.

- Thực hiện nguyên tắc cách ly theo mức độ yếu tố dịch tễ và theo địa bàn từng quận, huyện đối với công dân đến/trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch nhằm đảm bảo thuận lợi trong công tác giám sát dịch tễ.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng dịch tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp đã được ban hành đảm bảo công tác phòng dịch.

7. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID – 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, bổ sung tiêu chí về cam kết an toàn phòng chống dịch bệnh và tiêu chí về dữ liệu công nhân.

- Có phương án đảm bảo cung cấp hàng hóa phục vụ người dân.

8. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn, các thông báo về kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Tăng cường công tác xử phạt các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Có phương án yêu cầu các nhà nghỉ, nhà trọ, homestay và các cơ sở lưu trú phải đăng ký tạm trú trên phần mềm để vận hành cơ sở dữ liệu lưu trú phục vụ công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền các chính sách phòng, chống dịch bệnh của tỉnh với nguyên tắc tiên quyết là phải bảo vệ an toàn dịch bệnh cho người dân để nhân dân đồng thuận thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng trong việc giám sát người và phương tiện vào địa phương. Hỗ trợ cho các địa phương, các Chốt trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát, quản lý người và phương tiện từ các địa phương khác đến/đi qua địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xây dựng và vận hành ứng dụng về cơ sở dữ liệu công nhân tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đảm bảo tổ chức thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 chặt chẽ, an toàn phòng chống dịch bệnh.

 - Tập trung chỉ đạo các trường học tổ chức ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp theo nguyên tắc giãn cách phòng chống dịch.

- Phối hợp với các địa phương và ngành y tế, thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách các thí sinh có yếu tố dịch tễ là F1, F2 để có phương án tổ chức thi đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối