Hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Công văn số 8357/UBND-XH ngày 11/9/2021)
  
Cập nhật:13/09/2021 10:44:05 SA

Để kịp thời hỗ trợ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế đang các tỉnh, thành khác (đang áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình gặp khó khăn 01 triệu đồng  để vượt qua khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện khẩn trương thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

Xem chi tiết "Quy trình tiếp nhận, thụ lý, hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế đang làm việc tại các tỉnh gặp khó khăn do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19" tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối