Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 21/10/2021)
  
Cập nhật:21/10/2021 2:54:26 CH
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 về việc dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

Theo đó, từ 06 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy cụ thể như sau:

Dỡ bỏ biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với cụm dân cư thuộc Tổ 9, phường Thủy Phương (từ nhà ông Võ Đại Hợi đến nhà ông Lê Ngọc Hy; từ nhà ông Lê Ngọc Hy đến nhà ông Trần Ngọc Thành; từ nhà ông Trần Ngọc Thành đến nhà ông Võ Đại Hợi; gồm 13 hộ, 47 nhân khẩu).

Dở bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với cụm dân cư thuộc Tổ 9, phường Thủy Phương (từ nhà ông Nguyễn Văn Xiêm đến nhà ông Nguyễn Đình Tuấn; từ nhà ông Nguyễn Đình Tuấn đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng; từ nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến nhà ông Nguyễn Văn Trung; từ nhà ông Nguyễn Văn Trung đến nhà ông Nguyễn Đình Ninh; từ nhà ông Nguyễn Đình Ninh đến nhà ông Nguyễn Văn Chính; từ nhà ông Nguyễn Văn Chính đến nhà ông Nguyễn Văn Xiêm; gồm 49 hộ, 187 nhân khẩu).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2659/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối