Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc (Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 11/10/2021)
  
Cập nhật:12/10/2021 9:21:08 SA

Theo đó, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc kể từ 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau: 

-Xã Lộc Trì: Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thái Thiện.

-Xã Vinh Hiền: Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Đông Dương.

-Xã Lộc Bổn:  Điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với cụm dân cư Tổ 6, thôn Hòa Vang 2 và cụm dân cư Tổ 9, thôn Hòa Vang 3 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, dỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực còn lại của thôn Hòa Vang 2, thôn Hòa Vang 3.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2538/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối