Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc (Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2021)
  
Cập nhật:05/10/2021 2:48:46 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2479/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn huyện Phú Lộc, cụ thể như sau:

Xã Lộc Trì: Điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thái Thiện cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn còn lại của xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc kể từ 12 giờ 00 phút ngày 05/10/2021.

Xã Vinh Hiền: Điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Đông Dương cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, dỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn còn lại của xã Vinh Hiền, huyện Phú kể từ 12 giờ 00 phút ngày 05/10/2021.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2479/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối