Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn huyện Quảng Điền (Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 18/9/2021)
  
Cập nhật:18/09/2021 8:53:49 SA

Ngày 18/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn huyện Quảng Điền. 

Theo đó, khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3 thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đồ - Phước Lập kể từ 06 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với Xóm 4, Xóm 5 và Xóm Trường thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đồ - Phước Lập kể từ 06 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021.

UBND huyện Quảng Điền chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội đối với các khu vực trên địa bàn xã Quảng Phước đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2317/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối