Điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc (Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 09/06/2021)
  

Ngày 09/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, cụ thể như sau:

Dỡ bỏ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với cụm dân cư một đoạn đường Bạch Mã thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/6/2021.

Quyết định nêu rõ, UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các địa phương có tên trên đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiện đang được áp dụng chung trên toàn tỉnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1410/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối